Phillip Brown | N E, encyklopedie vrahů

Filip HNĚDÝ

Klasifikace: Vrah
Vlastnosti: R obbery
Počet obětí: 1
Datum vraždy: 12. ledna 2001
Datum zatčení: 13. srpna 2002
Datum narození: 31. srpna 1980
Profil oběti: Sherry Blandová
Způsob vraždy: Svatý abbing s nožem
Umístění: Adair County, Kentucky, USA
Postavení: Odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění na dobu 25 let dne 12. listopadu 2003. Odsouzen k trestu smrti dne 19. srpna 2006

HNĚDÝ, PHILLIP, DOB 8-31-80, 12. ledna 2001, obdržela policie státu Kentucky telefonát s oznámením o úmrtí na hranicích města Columbia, Adair County, KY. Po příjezdu na místo vyšetřovatel našel tělo Sherry Blandové. Zdálo se, že paní Blandová byla zbita tupým nástrojem a ubodána. Po opuštění místa činu a výslechu svědků bylo zjištěno, že chybí 27' barevná televize.

13. srpna 2002 byl Phillip Brown obviněn z případu 02CR00101 a obvinil ho z vraždy, vloupání prvního stupně a loupeže prvního stupně. Brown byl obžalován 15. září 2002.

Dne 12. listopadu 2003 byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění na dobu 25 let pro obvinění z vraždy, 15 let pro obvinění z vloupání I. stupně a 10 let pro obvinění z loupeže I. stupně. 15letý trest a 10letý trest si měl odpykat po sobě, celkem 25 let, ale souběžně s doživotím.Ve věci bylo podáno odvolání. Byla povolena změna místa konání převodu případu z Adair Circuit na Warren Circuit Court. Dne 12. května 2006 porota vrátila verdikt o vině na základě obvinění z vraždy a doporučila Smrt. Porota vrátila verdikt o vině z vloupání prvního stupně a doporučila trest 20 let. Vrátili také rozsudek o vině z loupeže prvního stupně a doporučili 25 let. Obvinění z vloupání a loupeže bylo nařízeno, aby byla doručena po sobě.

19. srpna 2006 byl Brown odsouzen k smrti za vraždu. Byl také odsouzen na 20 let za každé z obvinění z loupeže a vloupání, které si má odpykat po sobě jdoucích celkem 40 let.


Phillip Brown černá, 21 let

Odsouzen k smrti ve Warren County, Kentucky

Od: Soudce, po doporučení poroty smrti

Datum činu: 12.1.2001

Případ/odpověď obžaloby: Sherry Blandová byla zbita a ubodána k smrti ve svém bytě přes barevnou televizi. Brown byl odsouzen za její vraždu v roce 2003 a dostal doživotní trest nepodmíněně po dobu nejméně 25 let. Byl také shledán vinným z loupeže a vloupání. Při odvolání poté, co Nejvyšší soud Kentucky zamítl odsouzení, byl případ přesunut z Adair do okresu Warren a porota vrátila rozsudek viny s doporučením smrti.

AJS.org