Daniel Burns | N E, encyklopedie vrahů

Daniel BURNS Jr.

Klasifikace: Vrah
Vlastnosti: drogy - Aby nedošlo k zatčení
Počet obětí: 1
Datum vraždy: 18. srpna 1987
Datum zatčení: Stejný den
Datum narození: 29. ledna 1945
Profil oběti: Jeffery Dale Young (Dálniční hlídka na Floridě)
Způsob vraždy: Střílení
Šílený: Manatee County, Florida, USA
Postavení: Odsouzen k smrti dne 2. června 1988. Odsouzen k trestu smrti dne 6. července 1994

Nejvyšší soud Floridy

názor72638 názor84299 názorSC01-166

DC# 111918
nar.: 01/29/45

Dvanáctý soudní obvod, Manatee County, případ č. 87-2014
Odsuzující soudce: Ctihodný Stephen L. Dakan
Resentencing Judge: Ctihodný Paul Logan
Soudní zástupci: Diana Allen & Mary Ann Stiles – soukromá
Právník, přímé odvolání: Paul Helm – asistent veřejného ochránce práv
Právník, přímé odvolání: Paul Helm – asistent veřejného ochránce práv
Právník, vedlejší žaloby: Eric Pinkard & James Driscoll – CCRC-M

Datum přestupku: 08/18/87Datum odsouzení: 06.02.88

Datum odvolání: 07/06/94

Okolnosti přestupku:

Daniel Burns, Jr. byl usvědčen a odsouzen k smrti za vraždu vojáka floridské dálniční hlídky Jeffa Younga během dopravní zastávky 18.8.87.

Daniel Burns, Jr. a Samuel Williams se vraceli do Detroitu z Ft. Myers, když je policista floridské dálniční hlídky Jeff Young zastavil na Interstate 75. Podle Williamsova svědectví přišel k vozidlu voják Young a požádal o identifikaci.

Policista Young se poté vrátil do svého hlídkového vozu, kde vyslal vysílačku k prohlídce hledaných osob a kontrole registrace značky Burns' Michigan. Trooper Young se dále zeptal Burnse, zda by mohl prohledat vozidlo, a Burns souhlasil.

Po prohledání kufru a nalezení něčeho, co vypadalo jako kokain, začali vojáci Young a Burns bojovat. Podle svědeckých výpovědí Burns a Trooper Young bojovali v příkopu plném vody, když Burns popadl pistoli Troopera Younga a namířil ji na něj.

Trooper Young si hodil ruce před obličej, když Burns vypálil jednu ránu, která zasáhla snubní prsten Troopera Younga a zasáhla ho do hlavy. Trooper Young byl mrtvý, když na místo dorazili další vojáci. Soudní lékaři dosvědčili, že výstřel byl vypálen tak blízko, že na obličeji vojáka Younga zůstal střelný prach.

Burns uprchl pěšky a byl zadržen později v noci. Williams svědčil, že Burns podnikl několik výletů na Floridu, aby nakoupil kokain v hodnotě 10 000 dolarů.

Shrnutí zkušební verze:

18.08.87 Obžalovaný zatčen.

25.08.87 Obžalovaný obviněn z:

Hrabě I: Vražda prvního stupně

Hrabě II: Obchod s kokainem

17.05.88 Porota uznala obžalovaného vinným v obou bodech.

17.05.88 Po poradním rozsudku hlasovala porota většinou 10 ku 2 pro trest smrti.

06/03/88 Obžalovaný byl odsouzen takto:

Hrabě I: Vražda prvního stupně – smrt

Hrabě II: Obchod s kokainem – 30 let

24.12.92 Floridský nejvyšší soud potvrdil Burnsovo přesvědčení, ale byl vrácen k novému odsouzení před porotou.

19. 4. 1994 Nová porota pro trest smrti hlasovala většinou 12 ku 0 pro trest smrti.

07/06/94 Obžalovaný byl odsouzen následovně:

Hrabě I: Vražda prvního stupně – smrt

Hrabě II: Obchod s kokainem – 30 let

Dodatečné informace:

Dne 17. 12. 2004 se Nejvyšší soud Floridy vzdal pravomoci obvodního soudu, aby určil, zda je Burns mentálně retardovaný. Dne 27. 6. 2005 rozhodl obvodní soud

Burns není nárok na mentální retardaci.

Informace o případu:

Burns podal své přímé odvolání k Nejvyššímu soudu na Floridě dne 27.6.89. Burns v tomto odvolání vznesl mnoho problémů, na které soud odpověděl jen málo nebo vůbec. Burns však naléhal na to, že se soud dopustil chyby, když dovolil, aby porotě byly předloženy důkazy o charakteru a pozadí oběti, a chybně použil přitěžující faktor ohavnosti, krutosti a krutosti (HAC).

Zatímco Burns tvrdil, že nespravedlivě zaujatý jak vina, tak trest fáze procesu, Florida Nejvyšší soud rozhodl, že zavedení takových důkazů pouze připravilo Burns o spravedlivé odsouzení. Floridský nejvyšší soud zaznamenal převahu důkazů o Burnsově vině, a proto rozhodl, že i bez předpojatého svědectví bude mít porota dostatek důkazů, aby Burnse usvědčila z vraždy.

Soud také přezkoumal Burnsův nárok na HAC a zjistil, že agravátor byl použit nevhodně. Nejvyšší soud Floridy jako takový potvrdil odsouzení, ale vrátil případ k novému odsouzení dne 16.5.91. 24. 12. 92 Nejvyšší soud Floridy zrušil své dřívější rozhodnutí a vydal objasněné stanovisko k Burnsově přímému odvolání.

Soud hlouběji vysvětlil své zjištění chyby týkající se faktoru HAC. V případě nepřítomnosti přitěžujícího faktoru HAC by porota měla k dispozici pouze jeden přitěžující faktor ke zvážení jednoho polehčujícího faktoru a soud tvrdil, že za takových okolností neexistuje žádný způsob, jak předpokládat doporučení poroty. Kromě toho soud vzal na vědomí předpojaté důkazy oběti s názvem Burns k nové trestní fázi před porotou. Dne 24. 12. 92 floridský nejvyšší soud znovu potvrdil rozsudky a poslal do vazby k opětovnému odsouzení.

Poté, co byl 7. 6. 94 odsouzen k smrti, podal Burns dne 9. 2. 94 přímé odvolání k Nejvyššímu soudu na Floridě. Burns tvrdil, že soud pochybil, když zamítl jeho žádost, aby poučil porotu o jeho právu mlčet, a znovu zpochybnil přiznání charakteru oběti a důkazy o pozadí. Burns také tvrdil, že jeho případ byl jedním z nejvíce zmírněných a nejméně vyhrocených. Floridský nejvyšší soud potvrdil rozsudek smrti dne 07.10.97.

Dne 24. 11. 1997 podal Burns u Nejvyššího soudu Spojených států Petici za soudní příkaz Certiorari, která byla dne 23. 2. 98 zamítnuta.

Dne 6. 8. 98 podal Burns návrh na zrušení rozsudku a trestu ve výši 3 850 u státního obvodního soudu, který byl dne 18. 12. 2000 zamítnut.

Burns podal odvolání proti tomuto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu na Floridě dne 22.01.2001. Dne 17. 12. 2004 se FSC vzdala pravomoci obvodního soudu ve věci nároku na mentální retardaci. Dne 27.06.05 ÚS zamítl nárok na mentální retardaci.

Burns podal odvolání 3.203 dne 14. 7. 2005, které bylo ukončeno 15. 9. 2005. Problémy vznesené v odvolání byly zahrnuty do odvolání 3 850.

Floridacapitalcases.state.fl.usOběť

FHP Trooper Jeffery Dale Young